BAŞKANIN GÖREVLERİ

1-Derneği temsil eder.

2-Yönetim Kurulunun Başkanı'dır.

3-Yönetim Kurulu Toplantılarının gündemini hazırlar.

4-Özel ya da kısa bir sürede sonuçlandırılabilecek konularda geçici komisyonlar oluşturur.

5-Derneğin hizmet ve çalışmalarını kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine, genel kurul ve yönetim kurulunun kararlarına uygun olarak yürütür.

6-Derneğin ita amiridir.

7-Dernek işyerlerinin kuruluş ve kadroları, kurum çalışmalarının özlük hakları ile ilgili olarak yönetim kuruluna önerilerde bulunur.

8-Derneğin ihtiyacı olan personeli işe alır, yasal gereklerin varlığında işine son verir, gerektiğinde yer ve görevini değiştirebilir.

9-Personel kadro giderleri ve sınırı yönetim kurulunca saptanan diğer harcamaları ve sözleşmeleri yapar. Yönetim Kurulu tarafından öngörülen harcamalar için sadece ödeme emri verme yetkisi Yönetim Kurulu Başkanına aittir.

10-Yönetim Kurulundan aldığı yetkiye dayanarak taşınır ve taşınmaz malların alım, satım, ipotek alınması ve verilmesi işlemini yapar. Aynı yolla kiraya verir ve dernek için taşınmaz kiralar.

11-Dernek tarafından ve derneğe karşı açılmış davalarda derneği temsil eder. Bu sıfatla başkalarını tayin eder.

12-Yıllık gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemler ile gelecek dönemlere ait bütçeyi hazırlayarak Yönetim Kurulunca onaylanmış bütçeyi uygular.

13-Dernek örgütünü ve bağlı birimlerini denetler ve denettirir.

14-Kanunların dernek tüzüğünün ve dernek çalışmalarını gerektirdiği yönetmeliklere hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.

15-Yönetim kurulunun yetki verdiği işleri yapar.

16-Yabancı uyruklu kişilerin dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir.

17-Kanun, Tüzük, Yönetmelik hükümlerine, yönetim kurulu kararlarına ve yönetim kurulu başkanlık emirlerine, derneğin onur ve yararlarına aykırı davranan ve derneği siyasete araç eden üyeleri gerektiğinde toptan veya ferden ilk yönetim kurulu toplantısına sevk eder ve bu kurulu kararına kadar işten el çektirebilir.

18-İşten el çektirilenlerin yerine yedekleri getirilir.

19-Bu maddenin r bendinde sayılmış bulunan davranış ve fiillerin yönetim kurulu ve denetleme kurullarında görev almış kişilerce işlenmesi halinde, bu kişilerin yönetim kurulu başkanı yönetim kuruluna sevk eder ve bu kurulun kararının kesinleşmesine kadar görevden uzaklaştırılabilir. Görevden uzaklaştırılan veya çekilmiş sayılanların yerine yedek üyeler göreve çağrılır. Asil üyelerin yeniden görev iadesi halinde yedek üyenin görevi sona erer.

20-Yönetim kurulu başkanı yetkilerini yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.

 
 
TÜM ANKETLER
Web sitemizi beğendiniz mi?
Evet
Hayır
Çok Kötü
İdare eder.

 
   
   

     Büyük İskender’in komutanlarında Antigonus ve Seleucus, Mezopotamya ile Suriye’nin yönetimi için aralarında savaşmış, zafer Seleucus’un olmuştur. Yeni bir kent kurmak isteyen Seleucus, Zeus’tan kendisine yol göstermesini ister ve bir kurban keser. Kurban etini kaparak uçan bir kartal, Silpius Dağı’nın eteği ile Oronte (Asi) Nehri’nin arasına konar.

 

     Hatay'da yörenin güzellikleri, şekilleri, tatlıları, renkleri mutfağa yansıtılmış olup, oldukça zengindir. Bunlardan oruk, öcce, ekşili börülce, beyaz kabak boranisi, cevizli biber (Muhammara), bakla ezmesi, humus, nazlı et yemeği ile peynirli künefe ve taş kadayıf tatlıları damak zevkinizin çeşitliliğini arttıracaktır.

 

     Hatay ve Antakya bölgesi, M.Ö. 333 yılında Büyük İskender ile Pers İmparatoru III. Dareios’un ordularının İssos kenti civarında yaptığı savaşla Makedon hakimiyetine girmiş olup, Büyük İskender’in ölümünden sonra komutanlarından Seleucus I. Nikator tarafından M.Ö. 300’lü yıllarda Antakya kenti kurulmuştur.

         
         
Güv. Kodu :

E4IPR

   
 
 
Herhangi bir ilan bulunamadı.
       
hasiad@hasiad.org.tr Copyright © 2014 HASİAD - Hatay Sanayici ve İş Adamları Derneği