GÖREVLER
- YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
- ONUR KURULUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
- DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
- GENEL SEKRETERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
- SAYMANIN GÖREVLERİ
- YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ
- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
   
 
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu, derneğin yönetim ve denetim organıdır. Bu sıfatla derneğin amaç ve yönetimine ilişkin bütün işlemlerinin kanun, tüzük, genel kurul kararları ile afakî iyi niyet kurallarına uygun olarak düzenlenip yürütülmesini ve denetimini sağlar.

Başlıca görevleri şunlardır:

• Derneğin üyelerini çoğaltmak, amaç ve ilkelerini yaymak için gereken önlemleri alır.

• Genel Kurulu olağan üstü toplantıya çağırır ve toplantıya hazırlar.

• Geçmiş mali yıl çalışma raporu, bilanço ve kesin hesapları ile gelecek mali yıl bütçe tasarısını, personel kadrolarını ve gerektiğinde tüzük ile ilgili değişiklik önerilerini inceler, gerekli değerlendirme düzenlemeyi yaparak Genel Kurula sunar.

• Layık gördüklerine onursal üyelik tevcih eder. Derneğe yaptıkları hizmet bakımından yönetmeliğe göre hak kazanmış kimselere takdirname, madalya ve bu gibi şeyler verir.

• Gerekli yönetmelikleri yapar.

• Taşınır, taşınmaz mal, para bağışları ile yükümlülük koşullu bağış ve vasiyetleri inceleyerek gereğine karar verir.


• Bütün dernek teşkilatı ve hizmet birimlerinin çalışmalarını yürütür, inceler, yönlendirir ve denetler.

• Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı, Genel Sekreter ve yönetim kurulunun diğer üyelerine yılda üç ayı geçmemek üzere izin verilir.

• Personel kadrolarını düzenler ve gerekli atamalar yapar.

• Savaşta ve Hükümetçe olağan üstü hal ilanında Genel Kurulun yetkilerini kullanır.

• Dernek adına sözleşmelerin bağıtlanması ve feshi konusunda karar verir.

• Uzun süreli çalışması gereken konularda sürekli komisyonlar oluşturur.

• Sayman aracılığı ile dernek adına tahsil eder ve ödemelerde bulunur.

 

 

 

 
 
TÜM ANKETLER
Web sitemizi beğendiniz mi?
Evet
Hayır
Çok Kötü
İdare eder.

 
   
   

     Büyük İskender’in komutanlarında Antigonus ve Seleucus, Mezopotamya ile Suriye’nin yönetimi için aralarında savaşmış, zafer Seleucus’un olmuştur. Yeni bir kent kurmak isteyen Seleucus, Zeus’tan kendisine yol göstermesini ister ve bir kurban keser. Kurban etini kaparak uçan bir kartal, Silpius Dağı’nın eteği ile Oronte (Asi) Nehri’nin arasına konar.

 

     Hatay'da yörenin güzellikleri, şekilleri, tatlıları, renkleri mutfağa yansıtılmış olup, oldukça zengindir. Bunlardan oruk, öcce, ekşili börülce, beyaz kabak boranisi, cevizli biber (Muhammara), bakla ezmesi, humus, nazlı et yemeği ile peynirli künefe ve taş kadayıf tatlıları damak zevkinizin çeşitliliğini arttıracaktır.

 

     Hatay ve Antakya bölgesi, M.Ö. 333 yılında Büyük İskender ile Pers İmparatoru III. Dareios’un ordularının İssos kenti civarında yaptığı savaşla Makedon hakimiyetine girmiş olup, Büyük İskender’in ölümünden sonra komutanlarından Seleucus I. Nikator tarafından M.Ö. 300’lü yıllarda Antakya kenti kurulmuştur.

         
         
Güv. Kodu :

633TH

   
 
 
Herhangi bir ilan bulunamadı.
       
hasiad@hasiad.org.tr Copyright © 2014 HASİAD - Hatay Sanayici ve İş Adamları Derneği